Donášková služba

Naša Donášková služba vam prinesie vaše obľúbené jedlá až k vašim dverám.

Nový jedalny lístok donáškovej služby Ferdinand nájdete v podstranke reštaurácia.

0917 695 416 , 055 489 88 11

Cena donášky:

Moldava 0,50,-€
Drienovec, Budulov, Mokrance 1,20,-€
Jasov, Turňa, Čečejovce, Poproč, Janík 2,00,-€
Žarnov, Paňovce, Cestice, Buzica, Rudník, Medzev, Turnianska nová ves, Hosťovce 3,00,-€
Rešica, Vyšný lanec, Komárovce 4,00,-€